TGJU Mercados locales y globales
Foro en línea

دلار

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1639.09 0.3300 0.0200 1647.79 1635.32 09:13:36
گرم 52.70 0.0106 0.0006 52.98 52.58 09:13:36
کیلوگرم 52697.93 10.6097 0.6430 52977.64 52576.72 09:13:36
تولا 614.66 0.1238 0.0075 617.92 613.25 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 17.45 0.1900 1.0600 17.78 17.44 09:13:36
گرم 0.56 0.0061 0.0341 0.57 0.56 09:13:36
کیلوگرم 561.03 6.1086 34.0798 571.64 560.71 09:13:36
تولا 6.54 0.0713 0.3975 6.67 6.54 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 892.10 10.9000 1.2200 905.30 874.80 09:13:36
گرم 28.68 0.3504 0.0392 29.11 28.13 09:13:36
کیلوگرم 28681.66 350.4429 39.2239 29106.05 28125.45 09:13:36
تولا 334.54 4.0875 0.4575 339.49 328.05 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2715.00 56.2000 2.0700 2788.75 2674.10 09:13:36
گرم 87.29 1.8069 0.0666 89.66 85.97 09:13:36
کیلوگرم 87289.21 1806.8706 66.5520 89660.33 85974.25 09:13:36
تولا 1018.13 21.0750 0.7763 1045.78 1002.79 09:13:36

یورو

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1490.42 0.3001 0.0200 1498.34 1487.00 09:13:36
گرم 47.92 0.0096 0.0006 48.17 47.81 09:13:36
کیلوگرم 47918.23 9.6474 0.6430 48172.57 47808.01 09:13:36
تولا 558.91 0.1125 0.0075 561.88 557.62 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15.87 0.1728 1.0600 16.17 15.86 09:13:36
گرم 0.51 0.0056 0.0341 0.52 0.51 09:13:36
کیلوگرم 510.14 5.5546 34.0798 519.79 509.85 09:13:36
تولا 5.95 0.0648 0.3975 6.06 5.95 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 811.19 9.9114 1.2200 823.19 795.46 09:13:36
گرم 26.08 0.3187 0.0392 26.47 25.57 09:13:36
کیلوگرم 26080.23 318.6577 39.2239 26466.13 25574.47 09:13:36
تولا 304.20 3.7168 0.4575 308.70 298.30 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2468.75 51.1027 2.0700 2535.81 2431.56 09:13:36
گرم 79.37 1.6430 0.0666 81.53 78.18 09:13:36
کیلوگرم 79372.08 1642.9874 66.5520 81528.14 78176.38 09:13:36
تولا 925.78 19.1635 0.7763 950.93 911.84 09:13:36

پوند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1272.26 0.2561 0.0200 1279.01 1269.34 09:13:36
گرم 40.90 0.0082 0.0006 41.12 40.81 09:13:36
کیلوگرم 40904.13 8.2353 0.6430 41121.24 40810.05 09:13:36
تولا 477.10 0.0961 0.0075 479.63 476.00 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 13.54 0.1475 1.0600 13.80 13.54 09:13:36
گرم 0.44 0.0047 0.0341 0.44 0.44 09:13:36
کیلوگرم 435.47 4.7415 34.0798 443.71 435.22 09:13:36
تولا 5.08 0.0553 0.3975 5.18 5.08 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 692.45 8.4606 1.2200 702.69 679.02 09:13:36
گرم 22.26 0.2720 0.0392 22.59 21.83 09:13:36
کیلوگرم 22262.70 272.0138 39.2239 22592.12 21830.98 09:13:36
تولا 259.67 3.1727 0.4575 263.51 254.63 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2107.38 43.6224 2.0700 2164.63 2075.64 09:13:36
گرم 67.75 1.4025 0.0666 69.59 66.73 09:13:36
کیلوگرم 67753.89 1402.4930 66.5520 69594.35 66733.21 09:13:36
تولا 790.27 16.3584 0.7763 811.74 778.36 09:13:36

درهم امارات

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6021.20 1.2123 0.0200 6053.16 6007.35 09:13:36
گرم 193.59 0.0390 0.0006 194.61 193.14 09:13:36
کیلوگرم 193585.84 38.9749 0.6430 194613.36 193140.58 09:13:36
تولا 2257.95 0.4546 0.0075 2269.94 2252.76 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 64.10 0.6980 1.0600 65.31 64.07 09:13:36
گرم 2.06 0.0224 0.0341 2.10 2.06 09:13:36
کیلوگرم 2060.94 22.4401 34.0798 2099.92 2059.76 09:13:36
تولا 24.04 0.2617 0.3975 24.49 24.02 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3277.13 40.0412 1.2200 3325.62 3213.58 09:13:36
گرم 105.36 1.2874 0.0392 106.92 103.32 09:13:36
کیلوگرم 105362.08 1287.3519 39.2239 106921.07 103318.85 09:13:36
تولا 1228.92 15.0154 0.4575 1247.11 1205.09 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9973.55 206.4507 2.0700 10244.47 9823.31 09:13:36
گرم 320.66 6.6375 0.0666 329.37 315.83 09:13:36
کیلوگرم 320656.92 6637.5392 66.5520 329367.21 315826.40 09:13:36
تولا 3740.08 77.4191 0.7763 3841.68 3683.74 09:13:36

دلار کانادا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2204.41 0.4438 0.0200 2216.11 2199.34 09:13:36
گرم 70.87 0.0143 0.0006 71.25 70.71 09:13:36
کیلوگرم 70873.44 14.2690 0.6430 71249.63 70710.43 09:13:36
تولا 826.66 0.1664 0.0075 831.04 824.75 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 23.47 0.2555 1.0600 23.91 23.46 09:13:36
گرم 0.75 0.0082 0.0341 0.77 0.75 09:13:36
کیلوگرم 754.53 8.2155 34.0798 768.80 754.10 09:13:36
تولا 8.80 0.0958 0.3975 8.97 8.80 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1199.79 14.6594 1.2200 1217.54 1176.52 09:13:36
گرم 38.57 0.4713 0.0392 39.14 37.83 09:13:36
کیلوگرم 38573.96 471.3106 39.2239 39144.73 37825.92 09:13:36
تولا 449.92 5.4973 0.4575 456.58 441.19 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3651.40 75.5834 2.0700 3750.59 3596.40 09:13:36
گرم 117.40 2.4301 0.0666 120.58 115.63 09:13:36
کیلوگرم 117395.26 2430.0603 66.5520 120584.17 115626.77 09:13:36
تولا 1369.28 28.3438 0.7763 1406.47 1348.65 09:13:36

یوان چین

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11491.33 2.3136 0.0200 11552.33 11464.90 09:13:36
گرم 369.45 0.0744 0.0006 371.42 368.61 09:13:36
کیلوگرم 369454.63 74.3828 0.6430 371415.63 368604.87 09:13:36
تولا 4309.25 0.8676 0.0075 4332.13 4299.34 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 122.34 1.3321 1.0600 124.65 122.27 09:13:36
گرم 3.93 0.0428 0.0341 4.01 3.93 09:13:36
کیلوگرم 3933.27 42.8264 34.0798 4007.65 3931.02 09:13:36
تولا 45.88 0.4995 0.3975 46.74 45.85 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6254.33 76.4177 1.2200 6346.88 6133.05 09:13:36
گرم 201.08 2.4569 0.0392 204.06 197.18 09:13:36
کیلوگرم 201081.38 2456.8849 39.2239 204056.69 197181.92 09:13:36
تولا 2345.38 28.6567 0.4575 2380.08 2299.89 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 19034.32 394.0070 2.0700 19551.37 18747.58 09:13:36
گرم 611.97 12.6676 0.0666 628.59 602.75 09:13:36
کیلوگرم 611967.21 12667.6085 66.5520 628590.62 602748.25 09:13:36
تولا 7137.88 147.7527 0.7763 7331.77 7030.35 09:13:36

ین ژاپن

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 178496.90 35.9370 0.0200 179444.33 178086.35 09:13:36
گرم 5738.81 1.1554 0.0006 5769.27 5725.61 09:13:36
کیلوگرم 5738804.35 1155.4005 0.6430 5769264.91 5725604.77 09:13:36
تولا 66936.39 13.4764 0.0075 67291.67 66782.43 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1900.31 20.6910 1.0600 1936.24 1899.22 09:13:36
گرم 61.10 0.6652 0.0341 62.25 61.06 09:13:36
کیلوگرم 61096.18 665.2306 34.0798 62251.58 61061.17 09:13:36
تولا 712.61 7.7591 0.3975 726.09 712.21 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 97149.69 1187.0100 1.2200 98587.17 95265.72 09:13:36
گرم 3123.44 38.1633 0.0392 3169.65 3062.86 09:13:36
کیلوگرم 3123432.73 38163.2292 39.2239 3169648.75 3062861.74 09:13:36
تولا 36431.16 445.1291 0.4575 36970.22 35724.67 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 295663.50 6120.1800 2.0700 303694.88 291209.49 09:13:36
گرم 9505.80 196.7684 0.0666 9764.02 9362.60 09:13:36
کیلوگرم 9505795.17 196768.2094 66.5520 9764009.68 9362595.53 09:13:36
تولا 110873.89 2295.0692 0.7763 113885.66 109203.64 09:13:36

کرون سوئد

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15914.42 3.2041 0.0200 15998.89 15877.81 09:13:36
گرم 511.66 0.1030 0.0006 514.38 510.48 09:13:36
کیلوگرم 511659.99 103.0131 0.6430 514375.79 510483.14 09:13:36
تولا 5967.91 1.2015 0.0075 5999.59 5954.18 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 169.43 1.8448 1.0600 172.63 169.33 09:13:36
گرم 5.45 0.0593 0.0341 5.55 5.44 09:13:36
کیلوگرم 5447.21 59.3106 34.0798 5550.22 5444.09 09:13:36
تولا 63.54 0.6918 0.3975 64.74 63.50 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8661.67 105.8314 1.2200 8789.83 8493.70 09:13:36
گرم 278.48 3.4026 0.0392 282.60 273.08 09:13:36
کیلوگرم 278478.84 3402.5550 39.2239 282599.36 273078.45 09:13:36
تولا 3248.13 39.6868 0.4575 3296.19 3185.14 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 26360.75 545.6627 2.0700 27076.81 25963.64 09:13:36
گرم 847.52 17.5435 0.0666 870.54 834.75 09:13:36
کیلوگرم 847517.14 17543.4488 66.5520 870539.02 834749.76 09:13:36
تولا 9885.29 204.6236 0.7763 10153.81 9736.37 09:13:36

فرانک سوئیس

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1585.82 0.3193 0.0200 1594.24 1582.17 09:13:36
گرم 50.99 0.0103 0.0006 51.26 50.87 09:13:36
کیلوگرم 50985.25 10.2649 0.6430 51255.87 50867.98 09:13:36
تولا 594.68 0.1197 0.0075 597.84 593.31 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16.88 0.1838 1.0600 17.20 16.87 09:13:36
گرم 0.54 0.0059 0.0341 0.55 0.54 09:13:36
کیلوگرم 542.80 5.9101 34.0798 553.06 542.49 09:13:36
تولا 6.33 0.0689 0.3975 6.45 6.33 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 863.11 10.5458 1.2200 875.88 846.37 09:13:36
گرم 27.75 0.3391 0.0392 28.16 27.21 09:13:36
کیلوگرم 27749.51 339.0535 39.2239 28160.10 27211.37 09:13:36
تولا 323.67 3.9547 0.4575 328.45 317.39 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2626.76 54.3735 2.0700 2698.12 2587.19 09:13:36
گرم 84.45 1.7481 0.0666 86.75 83.18 09:13:36
کیلوگرم 84452.31 1748.1473 66.5520 86746.37 83180.08 09:13:36
تولا 985.04 20.3901 0.7763 1011.79 970.20 09:13:36

روپیه هند

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 117916.13 23.7402 0.0200 118542.01 117644.92 09:13:36
گرم 3791.09 0.7633 0.0006 3811.21 3782.37 09:13:36
کیلوگرم 3791088.93 763.2646 0.6430 3811211.36 3782369.21 09:13:36
تولا 44218.58 8.9026 0.0075 44453.29 44116.88 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1255.35 13.6686 1.0600 1279.09 1254.63 09:13:36
گرم 40.36 0.4395 0.0341 41.12 40.34 09:13:36
کیلوگرم 40360.51 439.4554 34.0798 41123.77 40337.38 09:13:36
تولا 470.76 5.1257 0.3975 479.66 470.49 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 64177.67 784.1460 1.2200 65127.28 62933.11 09:13:36
گرم 2063.36 25.2109 0.0392 2093.89 2023.35 09:13:36
کیلوگرم 2063358.59 25210.8605 39.2239 2093889.18 2023345.03 09:13:36
تولا 24066.65 294.0550 0.4575 24422.75 23599.93 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 195317.10 4043.0280 2.0700 200622.68 192374.75 09:13:36
گرم 6279.59 129.9864 0.0666 6450.17 6184.99 09:13:36
کیلوگرم 6279585.90 129986.2716 66.5520 6450163.97 6184987.35 09:13:36
تولا 73243.97 1516.1366 0.7763 75233.56 72140.59 09:13:36

دلار‌هنگ‌کنگ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 12781.79 2.5734 0.0200 12849.63 12752.39 09:13:36
گرم 410.94 0.0827 0.0006 413.13 410.00 09:13:36
کیلوگرم 410943.71 82.7358 0.6430 413124.93 409998.52 09:13:36
تولا 4793.17 0.9650 0.0075 4818.62 4782.15 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 136.08 1.4816 1.0600 138.65 136.00 09:13:36
گرم 4.37 0.0476 0.0341 4.46 4.37 09:13:36
کیلوگرم 4374.97 47.6358 34.0798 4457.70 4372.46 09:13:36
تولا 51.03 0.5556 0.3975 51.99 51.00 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6956.69 84.9993 1.2200 7059.62 6821.78 09:13:36
گرم 223.66 2.7328 0.0392 226.97 219.33 09:13:36
کیلوگرم 223662.45 2732.7886 39.2239 226971.88 219325.09 09:13:36
تولا 2608.76 31.8748 0.4575 2647.36 2558.17 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 21171.84 438.2532 2.0700 21746.95 20852.90 09:13:36
گرم 680.69 14.0902 0.0666 699.18 670.44 09:13:36
کیلوگرم 680690.00 14090.1577 66.5520 699180.20 670435.78 09:13:36
تولا 7939.45 164.3451 0.7763 8155.11 7819.84 09:13:36

دلار استرالیا

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2514.69 0.5063 0.0200 2528.04 2508.91 09:13:36
گرم 80.85 0.0163 0.0006 81.28 80.66 09:13:36
کیلوگرم 80849.16 16.2775 0.6430 81278.29 80663.20 09:13:36
تولا 943.01 0.1899 0.0075 948.02 940.84 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 26.77 0.2915 1.0600 27.28 26.76 09:13:36
گرم 0.86 0.0094 0.0341 0.88 0.86 09:13:36
کیلوگرم 860.73 9.3719 34.0798 877.01 860.24 09:13:36
تولا 10.04 0.1093 0.3975 10.23 10.03 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1368.66 16.7228 1.2200 1388.91 1342.12 09:13:36
گرم 44.00 0.5376 0.0392 44.65 43.15 09:13:36
کیلوگرم 44003.40 537.6495 39.2239 44654.50 43150.07 09:13:36
تولا 513.25 6.2710 0.4575 520.84 503.29 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 4165.35 86.2220 2.0700 4278.50 4102.60 09:13:36
گرم 133.92 2.7721 0.0666 137.56 131.90 09:13:36
کیلوگرم 133919.11 2772.1009 66.5520 137556.87 131901.69 09:13:36
تولا 1562.01 32.3333 0.7763 1604.44 1538.48 09:13:36

لیره ترکیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10208.58 2.0553 0.0200 10262.77 10185.10 09:13:36
گرم 328.21 0.0661 0.0006 329.96 327.46 09:13:36
کیلوگرم 328213.23 66.0796 0.6430 329955.33 327458.33 09:13:36
تولا 3828.22 0.7707 0.0075 3848.54 3819.42 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 108.68 1.1834 1.0600 110.74 108.62 09:13:36
گرم 3.49 0.0380 0.0341 3.56 3.49 09:13:36
کیلوگرم 3494.21 38.0458 34.0798 3560.29 3492.21 09:13:36
تولا 40.76 0.4438 0.3975 41.53 40.73 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5556.18 67.8874 1.2200 5638.39 5448.43 09:13:36
گرم 178.64 2.1826 0.0392 181.28 175.17 09:13:36
کیلوگرم 178635.11 2182.6283 39.2239 181278.30 175170.94 09:13:36
تولا 2083.57 25.4578 0.4575 2114.40 2043.16 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 16909.56 350.0248 2.0700 17368.89 16654.83 09:13:36
گرم 543.66 11.2536 0.0666 558.42 535.47 09:13:36
کیلوگرم 543654.67 11253.5515 66.5520 558422.45 535464.81 09:13:36
تولا 6341.09 131.2594 0.7763 6513.34 6245.57 09:13:36

دینار کویت

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 501.73 0.1010 0.0200 504.39 500.57 09:13:36
گرم 16.13 0.0032 0.0006 16.22 16.09 09:13:36
کیلوگرم 16130.84 3.2476 0.6430 16216.46 16093.73 09:13:36
تولا 188.15 0.0379 0.0075 189.15 187.71 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5.34 0.0582 1.0600 5.44 5.34 09:13:36
گرم 0.17 0.0019 0.0341 0.17 0.17 09:13:36
کیلوگرم 171.73 1.8699 34.0798 174.98 171.63 09:13:36
تولا 2.00 0.0218 0.3975 2.04 2.00 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 273.07 3.3365 1.2200 277.11 267.78 09:13:36
گرم 8.78 0.1073 0.0392 8.91 8.61 09:13:36
کیلوگرم 8779.46 107.2706 39.2239 8909.36 8609.20 09:13:36
تولا 102.40 1.2512 0.4575 103.92 100.42 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 831.06 17.2028 2.0700 853.64 818.54 09:13:36
گرم 26.72 0.5531 0.0666 27.45 26.32 09:13:36
کیلوگرم 26719.23 553.0831 66.5520 27445.03 26316.72 09:13:36
تولا 311.65 6.4511 0.7763 320.11 306.95 09:13:36

رینگیت مالزی

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6931.71 1.3956 0.0200 6968.50 6915.77 09:13:36
گرم 222.86 0.0449 0.0006 224.04 222.35 09:13:36
کیلوگرم 222859.54 44.8686 0.6430 224042.44 222346.95 09:13:36
تولا 2599.39 0.5233 0.0075 2613.19 2593.42 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 73.80 0.8035 1.0600 75.19 73.75 09:13:36
گرم 2.37 0.0258 0.0341 2.42 2.37 09:13:36
کیلوگرم 2372.60 25.8334 34.0798 2417.46 2371.24 09:13:36
تولا 27.67 0.3013 0.3975 28.20 27.66 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3772.69 46.0961 1.2200 3828.51 3699.53 09:13:36
گرم 121.29 1.4820 0.0392 123.09 118.94 09:13:36
کیلوگرم 121294.74 1482.0229 39.2239 123089.48 118942.54 09:13:36
تولا 1414.76 17.2861 0.4575 1435.69 1387.32 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11481.74 237.6698 2.0700 11793.62 11308.77 09:13:36
گرم 369.15 7.6413 0.0666 379.17 363.59 09:13:36
کیلوگرم 369146.08 7641.2558 66.5520 379173.53 363585.09 09:13:36
تولا 4305.65 89.1262 0.7763 4422.61 4240.79 09:13:36

کرون نروژ

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 15495.96 3.1198 0.0200 15578.21 15460.32 09:13:36
گرم 498.21 0.1003 0.0006 500.85 497.06 09:13:36
کیلوگرم 498206.21 100.3045 0.6430 500850.60 497060.31 09:13:36
تولا 5810.99 1.1699 0.0075 5841.83 5797.62 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 164.97 1.7963 1.0600 168.09 164.88 09:13:36
گرم 5.30 0.0578 0.0341 5.40 5.30 09:13:36
کیلوگرم 5303.98 57.7511 34.0798 5404.28 5300.94 09:13:36
تولا 61.86 0.6736 0.3975 63.03 61.83 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 8433.91 103.0486 1.2200 8558.71 8270.36 09:13:36
گرم 271.16 3.3131 0.0392 275.17 265.90 09:13:36
کیلوگرم 271156.41 3313.0870 39.2239 275168.59 265898.02 09:13:36
تولا 3162.72 38.6433 0.4575 3209.52 3101.39 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 25667.61 531.3148 2.0700 26364.84 25280.94 09:13:36
گرم 825.23 17.0822 0.0666 847.65 812.80 09:13:36
کیلوگرم 825232.21 17082.1547 66.5520 847648.74 812800.53 09:13:36
تولا 9625.36 199.2432 0.7763 9886.82 9480.36 09:13:36

روپیه پاکستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 252747.68 50.8860 0.0200 254089.22 252166.34 09:13:36
گرم 8126.03 1.6360 0.0006 8169.16 8107.34 09:13:36
کیلوگرم 8126020.48 1636.0217 0.6430 8169151.96 8107330.17 09:13:36
تولا 94780.45 19.0823 0.0075 95283.53 94562.45 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2690.79 29.2980 1.0600 2741.68 2689.25 09:13:36
گرم 86.51 0.9420 0.0341 88.15 86.46 09:13:36
کیلوگرم 86510.84 941.9519 34.0798 88146.86 86461.27 09:13:36
تولا 1009.05 10.9868 0.3975 1028.13 1008.47 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 137561.82 1680.7800 1.2200 139597.26 134894.16 09:13:36
گرم 4422.72 54.0383 0.0392 4488.16 4336.95 09:13:36
کیلوگرم 4422711.91 54038.2915 39.2239 4488152.78 4336944.72 09:13:36
تولا 51585.72 630.2930 0.4575 52349.01 50585.35 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 418653.00 8666.0400 2.0700 430025.25 412346.22 09:13:36
گرم 13460.01 278.6197 0.0666 13825.63 13257.24 09:13:36
کیلوگرم 13459996.46 278619.4480 66.5520 13825622.52 13257228.93 09:13:36
تولا 156994.99 3249.7674 0.7763 161259.59 154629.95 09:13:36

ریال قطر

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 5969.57 1.2019 0.0200 6001.25 5955.84 09:13:36
گرم 191.93 0.0386 0.0006 192.94 191.48 09:13:36
کیلوگرم 191925.85 38.6407 0.6430 192944.56 191484.41 09:13:36
تولا 2238.59 0.4507 0.0075 2250.47 2233.44 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 63.55 0.6920 1.0600 64.75 63.52 09:13:36
گرم 2.04 0.0222 0.0341 2.08 2.04 09:13:36
کیلوگرم 2043.27 22.2477 34.0798 2081.91 2042.10 09:13:36
تولا 23.83 0.2595 0.3975 24.28 23.82 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3249.03 39.6978 1.2200 3297.10 3186.02 09:13:36
گرم 104.46 1.2763 0.0392 106.00 102.43 09:13:36
کیلوگرم 104458.60 1276.3130 39.2239 106004.23 102432.90 09:13:36
تولا 1218.39 14.8867 0.4575 1236.41 1194.76 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 9888.03 204.6804 2.0700 10156.63 9739.07 09:13:36
گرم 317.91 6.5806 0.0666 326.54 313.12 09:13:36
کیلوگرم 317907.31 6580.6228 66.5520 326542.91 313118.21 09:13:36
تولا 3708.01 76.7552 0.7763 3808.74 3652.15 09:13:36

روبل روسیه

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 109802.64 22.1067 0.0200 110385.45 109550.09 09:13:36
گرم 3530.24 0.7107 0.0006 3548.97 3522.12 09:13:36
کیلوگرم 3530234.19 710.7464 0.6430 3548972.05 3522114.45 09:13:36
تولا 41176.02 8.2900 0.0075 41394.58 41081.31 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1168.98 12.7281 1.0600 1191.08 1168.31 09:13:36
گرم 37.58 0.4092 0.0341 38.29 37.56 09:13:36
کیلوگرم 37583.41 409.2176 34.0798 38294.15 37561.87 09:13:36
تولا 438.37 4.7730 0.3975 446.66 438.11 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 59761.78 730.1910 1.2200 60646.05 58602.85 09:13:36
گرم 1921.39 23.4762 0.0392 1949.82 1884.13 09:13:36
کیلوگرم 1921384.38 23476.1683 39.2239 1949814.23 1884124.04 09:13:36
تولا 22410.68 273.8218 0.4575 22742.28 21976.09 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 181877.85 3764.8380 2.0700 186818.36 179137.96 09:13:36
گرم 5847.51 121.0424 0.0666 6006.35 5759.42 09:13:36
کیلوگرم 5847504.30 121042.2621 66.5520 6006345.35 5759414.82 09:13:36
تولا 68204.24 1411.8153 0.7763 70056.94 67176.78 09:13:36

ریال عربستان

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6149.70 1.2381 0.0200 6182.34 6135.56 09:13:36
گرم 197.72 0.0398 0.0006 198.77 197.26 09:13:36
کیلوگرم 197717.36 39.8067 0.6430 198766.80 197262.59 09:13:36
تولا 2306.14 0.4643 0.0075 2318.38 2300.84 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 65.47 0.7129 1.0600 66.71 65.43 09:13:36
گرم 2.10 0.0229 0.0341 2.14 2.10 09:13:36
کیلوگرم 2104.93 22.9190 34.0798 2144.74 2103.72 09:13:36
تولا 24.55 0.2673 0.3975 25.02 24.54 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3347.07 40.8957 1.2200 3396.60 3282.16 09:13:36
گرم 107.61 1.3148 0.0392 109.20 105.52 09:13:36
کیلوگرم 107610.72 1314.8266 39.2239 109202.99 105523.88 09:13:36
تولا 1255.15 15.3359 0.4575 1273.72 1230.81 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 10186.41 210.8568 2.0700 10463.11 10032.96 09:13:36
گرم 327.50 6.7792 0.0666 336.40 322.57 09:13:36
کیلوگرم 327500.39 6779.1978 66.5520 336396.58 322566.78 09:13:36
تولا 3819.91 79.0714 0.7763 3923.67 3762.36 09:13:36

دلار سنگاپور

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 2292.27 0.4615 0.0200 2304.43 2287.00 09:13:36
گرم 73.70 0.0148 0.0006 74.09 73.53 09:13:36
کیلوگرم 73698.05 14.8377 0.6430 74089.23 73528.54 09:13:36
تولا 859.60 0.1731 0.0075 864.16 857.62 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 24.40 0.2657 1.0600 24.87 24.39 09:13:36
گرم 0.78 0.0085 0.0341 0.80 0.78 09:13:36
کیلوگرم 784.60 8.5429 34.0798 799.44 784.15 09:13:36
تولا 9.15 0.0996 0.3975 9.32 9.15 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 1247.60 15.2437 1.2200 1266.06 1223.41 09:13:36
گرم 40.11 0.4901 0.0392 40.70 39.33 09:13:36
کیلوگرم 40111.30 490.0944 39.2239 40704.81 39333.44 09:13:36
تولا 467.85 5.7164 0.4575 474.77 458.78 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 3796.93 78.5957 2.0700 3900.07 3739.73 09:13:36
گرم 122.07 2.5269 0.0666 125.39 120.24 09:13:36
کیلوگرم 122073.96 2526.9085 66.5520 125389.97 120234.98 09:13:36
تولا 1423.85 29.4734 0.7763 1462.53 1402.40 09:13:36

کرون دانمارک

عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 11136.31 2.2421 0.0200 11195.41 11110.69 09:13:36
گرم 358.04 0.0721 0.0006 359.94 357.22 09:13:36
کیلوگرم 358040.26 72.0847 0.6430 359940.68 357216.75 09:13:36
تولا 4176.12 0.8408 0.0075 4198.28 4166.51 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 118.56 1.2909 1.0600 120.80 118.49 09:13:36
گرم 3.81 0.0415 0.0341 3.88 3.81 09:13:36
کیلوگرم 3811.75 41.5033 34.0798 3883.84 3809.57 09:13:36
تولا 44.46 0.4841 0.3975 45.30 44.43 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 6061.11 74.0568 1.2200 6150.79 5943.57 09:13:36
گرم 194.87 2.3810 0.0392 197.75 191.09 09:13:36
کیلوگرم 194868.93 2380.9790 39.2239 197752.32 191089.95 09:13:36
تولا 2272.92 27.7713 0.4575 2306.55 2228.84 09:13:36
عنوان قیمت زنده تغییر درصد تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس 18446.25 381.8340 2.0700 18947.33 18168.37 09:13:36
گرم 593.06 12.2762 0.0666 609.17 584.13 09:13:36
کیلوگرم 593060.36 12276.2403 66.5520 609170.20 584126.23 09:13:36
تولا 6917.35 143.1879 0.7763 7105.25 6813.14 09:13:36
نسبت قیمت طلا نقره پلاتین پالادیوم داو جونز نفت خام XAU HUI S&P 500
طلا 94.64 1.84 0.60 0.06 35.80 16.37 12.13 0.55